1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα "Medisei". Το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα, εφεξής καλούμενο «e-shop» ή/και «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή/και «ιστοχώρος», ανήκει στην εταιρεία «ΜΕΝΤΙ - ΣΕΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», εφεξής καλούμενη «εταιρεία» ή/και «εμείς», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πυθαγόρα, αρ. 47, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563, Α.Φ.Μ 095759860, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 128587101000 και δημιουργήθηκε προς το σκοπό έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της μέσω Διαδικτύου. 

Η εταιρεία  μας  καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.  Με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  «e-shop»  σηματοδοτείται η έναρξη μίας δυναμικής επαφής με τους καταναλωτές μας, φέρνοντας τα προϊόντα  μας κοντά σας ανά πάσα στιγμή, μέσω της πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Το «e-shop» απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet, που επιθυμούν ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Για τη διευκόλυνση των αγορών των καταναλωτών, το ηλεκτρονικό κατάστημα Medisei εξυπηρετεί την Ελλάδα από τη διεύθυνση www.medisei.gr και τις υπόλοιπες αναγραφόμενες χώρες από τη διεύθυνση www.medisei.eu, η δε λειτουργία του e-shop εκ των ανωτέρω διευθύνσεων διέπεται από τους ίδιους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν.

Οι όροι χρήσης που θα παρατεθούν παρακάτω, διέπουν την προβολή, την παρουσίαση, την πώληση, τη μεταφορά, την παράδοση και την τυχόν επιστροφή των προβαλλόμενων στην παρούσα ιστοσελίδα μας προϊόντων, καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και την ασφάλεια των συναλλαγών τους. Οι καταναλωτές καλούνται να αναγνώσουν με προσοχή τους εν λόγω όρους χρήσης, πριν από την πλοήγησή τους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την πραγματοποίηση των αγορών τους. Εν συνεχεία, η πλοήγηση και η τυχόν πραγματοποίηση των αγορών από τους καταναλωτές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, σημαίνει και την ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρατιθέμενων παρακάτω στο παρόν, όρων χρήσης. Οι παρόντες Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες/καταναλωτές παρακαλούνται να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο. 

2.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «Medisei», το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.medisei.gr και www.medisei.eu Κάθε χρήστης που επισκέπτεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή /και «μέλος», ή/και «πελάτης», ή/και «καταναλωτής», αναλόγως του αν περιορίζεται μόνο σε περιήγηση στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε άλλη συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, αναβαθμίζει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Συστήνουμε να επισκέπτεστε τακτικά τις σχετικές ιστοσελίδες ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τους τρέχοντες ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Επίσης,  η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη/ καταναλωτή/ επισκέπτη/ μέλους του "Medisei" να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.medisei.gr ή/και του www.medisei.eu

Ο επισκέπτης/ χρήστης/ μέλος/ καταναλωτής του "Medisei" αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγησή του ή και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των Γενικών Προϋποθέσεων και Όρων Χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και αυτών που έχουν συνταχθεί στην Αγγλική,  τότε υπερισχύει η έννοια και η ερμηνεία των γενικών Προϋποθέσεων και Όρων Χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

2.2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις πραγματοποιούμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) συναλλαγές. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών. Παράλληλα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η παρουσίαση των προϊόντων να είναι ακριβής και να ταυτίζεται με την πραγματική εικόνα και τα χαρακτηριστικά αυτών, όταν τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα κατά την πλοήγηση σε αυτήν κάθε «χρήστη». Ωστόσο, η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου (όπως περιγραφές, εικόνες, χρώματα, χαρακτηριστικά κλπ) είναι ανά πάσα στιγμή πλήρη, ακριβή ή άνευ λάθους.

2.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η επίσκεψη στο ηλεκτρονικό της κατάστημα να είναι αβλαβής για το χρήστη και τα δικά του ηλεκτρονικά μέσα. Εν τούτοις, η επιχείρηση καθώς και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ακόμη και εάν ενήργησαν υπό αμέλεια, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου, στον εξοπλισμό του (όπως για παράδειγμα από ιούς κλπ), δεδομένου ότι η δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης δεν δύναται να αποκλείσει τη δημιουργία λειτουργικών σφαλμάτων από έκνομες ενέργειες.

Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά οφείλει να ενημερώνει τον «πελάτη» με βάση τα τηρούμενα από αυτήν στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών να ενημερώνει έγκαιρα τον «πελάτη» περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 

Επίσης, η εταιρεία, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό της κατάστημα (e-shop), δεν ευθύνεται και δεν υπέχει ουδεμία ποινική ευθύνη και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν θα προκληθεί στους καταναλωτές/χρήστες/επισκέπτες από τη μη εκτέλεση της παραγγελίας λόγω μη διαθεσιμότητας ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής της για εύλογο χρονικό διάστημα. 

Η εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα καθυστερημένων παραδόσεων ή συνολικής ή μερικής αποτυχίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε παραγγελίας  εξ αιτίας γεγονότων που είναι πέρα από τον έλεγχό της, όπως η αναγκαστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των μέσων παραγωγής, καθολικών ή μερικών απεργιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επηρεάζουν τον Προμηθευτή ή τους προμηθευτές του, τις ανταπεργίες, τις διακοπές ή τις αναστολές των μέσων μεταφοράς, προβλήματα ανεφοδιασμού (όπως προβλήματα  στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες), και γενικά οποιαδήποτε γεγονότα θεωρούνται ως «ανωτέρα βία» από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

2.4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης (e-shop), αποτελεί σύμβαση πώλησης εξ’ αποστάσεως και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί καθώς και από τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, έχει ο καταναλωτής εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, δικαιοπρακτικά ικανό βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση που να στερεί το δικαίωμα σύναψη σύμβασης πώλησης). 

2.5. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο καταναλωτής χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο ή/και υποβάλλοντας την παραγγελία του μέσω αυτού, αναλαμβάνει:

Α. Να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο κατ’ αποκλειστικότητα για περιήγηση, υποβολή παραγγελιών ή άσκηση θεμιτών ερωτημάτων χωρίς παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή μη σχετικό με τον σκοπό του ιστότοπου περιεχόμενο.

Β. Να μην προβαίνει σε ψευδείς παραγγελίες ή παραγγελίες με παράνομα μέσα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θεωρήσει ότι η παραγγελία είναι ψευδής ή προϊόν παράνομης ενέργειας, έχει το δικαίωμα να την απορρίψει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. 

Γ. Να παρέχει με ορθότητα και ακρίβεια τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, προς διευκόλυνση της επιχείρησης. Επίσης, ο καταναλωτής κατόπιν της γνωστοποίησης των εν λόγω στοιχείων του, αποδέχεται και ήδη συναινεί ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα χρήσης των προαναφερόμενων πληροφοριών προκειμένου να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Δ. Οφείλει να μην προβαίνει σε μη προσήκουσα χρήση του παρόντα ιστότοπου, μεταδίδοντας σε αυτόν εν γνώσει του και δολίως, «ιούς», και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή υλικά που αποδεικνύονται τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται στον καταναλωτή να επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον εν λόγω ιστότοπο και στο διακομιστή του, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων τα οποία συνδέονται με τον ιστότοπο της επιχείρησης. Επίσης ο καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επιτεθεί στον ιστότοπο μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστεί η επιχείρηση προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα του καταναλωτή προς χρήση του ιστότοπου της επιχείρησης. Η επιχείρηση παράλληλα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο και επιζήμιο για την επιχείρηση λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του καταναλωτή, τα εξαρτήματα αυτού, τα δεδομένα και οτιδήποτε άλλο υλικό του, εξαιτίας της μη ορθής χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο παρών ιστοχώρος προστατεύεται βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και διεθνών συμβάσεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα βάσει των διατάξεων του Ν. 2121/1993, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4212/2013. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., αποτελούν, ως σύνολο αλλά και μεμονωμένα,  πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. 

Κατόπιν των παραπάνω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, ή δημιουργία παράγωγης  επεξεργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση είτε του πραγματικού παρόχου  του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε των σε αυτό παρουσιαζομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μείζον ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας αποτελεί για την εταιρεία μας σοβαρό καθήκον που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Η εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εν λόγω ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να ανταποκρίνεται στις αγοραστικές και ενημερωτικές ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από τους χρήστες τα ορθά στοιχεία αυτών, και για το λόγο αυτό, ζητείται στο τέλος της διαδικασίας συμπλήρωσης στοιχείων, να επανελέγξουν τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλουν στην εταιρεία μαζί με τη ρητή συγκατάθεση του για χρήση των συμπληρωθέντων στοιχείων. Ως εκ τούτου ο κάθε χρήστης θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στη φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα, ενώ σε περίπτωση αλλαγών ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτή Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντα ιστότοπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον εν λόγω ιστότοπο και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την εταιρεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι παρέχουν είτε κατά την πραγματοποίηση αγοράς ή/και την περιήγησή ή/και τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου, δεδομένα για τα οποία οι ίδιοι συναινούν στη χρήση τους από την εταιρεία. Το σύνολο των στοιχείων που ο χρήστης παρέχει στον ιστότοπο, εμπίπτει στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του καταναλωτή κατά την χρήση του ιστότοπου ή την πραγματοποίηση αγοράς. 

Το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι ο εκάστοτε χρήστης, έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του προς επεξεργασία των παρασχεθέντων προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή βάσει του άρθρου 7 παρ, 3  του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησή της, ενώ ταυτόχρονα η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι το ίδιο εύκολη με την παροχή της.

Όσον αφορά τη συγκατάθεση ανηλίκου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη εάν το ανήλικο έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Εάν το ανήλικο είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

Μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή  στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: MEDISEI Α.Ε., Πυθαγόρα 47, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563, Ελλάδα.

4.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», σχετίζεται με προσωπικές πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα στοιχεία πληρωμής  κ.λ.π., οι οποίες προσδιορίζουν την ταυτότητα του εκάστοτε χρήστη. 

4.3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τον όρο επεξεργασία ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά διαδοχικών πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

4.4. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μπορεί να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της επίσκεψής σας στο e-shop και οι ενδεχόμενες συναλλαγές που θα πραγματοποιήσετε, ενώ συγχρόνως εξυπηρετείται και ο σκοπός της πολιτικής απορρήτου.  Η προαιρετική ή υποχρεωτική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παραχωρήσετε στην εταιρεία τα στοιχεία τα οποία επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και ενδέχεται να καταστεί αδύνατη από την πλευρά της εταιρείας η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των λοιπών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τον ανωτέρω σκοπό, εν αντιθέσει η παραχώρησή τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.5 ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά την επίσκεψη, περιήγηση, χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου ή/και την πραγματοποίηση αγοράς σε αυτόν μπορεί να συλλεγούν, αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν πληροφορίες και δεδομένα σας που αναφέρονται στο παρόν και συνδέονται με τα παρακάτω:

 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη 
 • Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο
 • Συναλλαγές και πραγματοποίηση αγορών
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας ή αυτών που περιηγηθήκατε πριν από εμάς
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας 
 • Υποβολή ερωτημάτων σας μέσω συμπλήρωσης φόρμας ή αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος προς εμάς
 • Δημιουργία Λίστας Αγαπημένων, υποβολή φόρμας επιστροφής προϊόντων
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως το λειτουργικό του σύστημα, τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας.

4.6 ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για την προστασία και την ασφάλεια του παρόντα ιστότοπου κατά τις συναλλαγές σας, την πρόληψη παράνομων ενεργειών, καθώς και για λόγους στατιστικής ανάλυσης. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου: 

 • να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του ιστότοπου
 • να μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας 
 • να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συναλλαγών σας με εμάς
 • να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας και να διαχειριζόμαστε τα ερωτήματά σας
 • να υποστηρίζουμε, να αναπτύσσουμε και να διασφαλίζουμε την καλή λειτουργία του ιστότοπου 
 • να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεών σας
 • να μελετούμε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του ιστότοπου 

Θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο ή εφόσον μας έχετε παρέχει την άδεια για αυτό. Τα δεδομένα σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος και προς την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν έτσι όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και για την εξυπηρέτηση νομικών, λογιστικών ή στατιστικών σκοπών της εταιρείας. 

Με την εγγραφή σας στο newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να σας στέλνουμε τα νέα μας και τις ενημερώσεις για καινούργια προϊόντα και προσφορές. Η απεγγραφή σας μπορεί να γίνει εύκολα όποτε το θελήσετε πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του newsletter. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, κάνοντας login στο προφίλ σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή.

Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας και την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο [email protected]

Σας γνωστοποιούμε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται από την εταιρεία μας ή/και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και τη σύννομη συλλογή, χρήση και επεξεργασία. Δεν θα πουλήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Προς ενημέρωση των χρηστών, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων των χρηστών τα οποία έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία μας χωρίς πρότερη συναίνεση αυτών.

4.7.ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και τη διευκόλυνση των μελλοντικών τους αγορών, οι καταναλωτές μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες του e-shop κατά την πρώτη αποστολή αιτήματος παραγγελίας προς την επιχείρηση. Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης στην ειδική φόρμα παραμένουν στο σύστημα της εταιρείας μας για χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή/και για την άσκηση ή υπεράσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματος της εταιρείας. 

Ως εκ τούτου, κατά την πρώτη αποστολή του αιτήματος παραγγελίας, προτείνεται στον χρήστη να ανοίξει ένα λογαριασμό στο e-shop της επιχείρησής μας και να δημιουργήσει ένα προφίλ χρήστη στο οποίο μπορεί να εμπεριέχονται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το φύλο και η ημερομηνίας γέννησής του, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email επικοινωνίας, o προτιμώμενος τρόπος πληρωμής, προσβάσιμο με τη χρήση μοναδικών κωδικών ασφαλείας για τον κάθε χρήστη (username, password). 

Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης, δημιουργεί τη δική του μοναδική σελίδα -σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη- στην οποία καταγράφεται το ιστορικό των αγορών του, και μέσω της οποίας ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα στοιχεία του, να βλέπει το ιστορικό των αγορών του, να δημιουργεί προσωπική Λίστα 

Κατά την εγγραφή των πελατών ως εγγεγραμμένων χρηστών, οι τελευταίοι αποδέχονται να εγκατασταθούν session cookies για την αναγνώριση των ίδιων και των συναλλαγών τους, για τη δημιουργία του ιστορικού τους ως πελατών, το οποίο εμφανίζεται στην προσωπική τους σελίδα και είναι εμφανές μόνο σε αυτούς. Τα ως άνω session cookies έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση της καλύτερης διαχείρισης του προφίλ των χρηστών και των συναλλαγών τους, ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε φορά εκ νέου τα στοιχεία τους κατά την επίσκεψή τους στο e-shop. Τα session cookies διαγράφονται αμέσως μόλις ο χρήστης αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του. 

Η εκ μέρους των πελατών προσκόμιση των προσωπικών τους δεδομένων, σημαίνει ότι αυτόματα συναινούν ως προς τη χρήση των δεδομένων αυτών από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος για τους προαναφερθέντες λόγους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες- πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το e-shop δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μοιραστεί και να μεταβιβάσει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

5.COOKIES

Το ηλεκτρονικό κατάστημα "Medisei" μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση αλλά και τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.medisei.gr και το www.medisei.eu, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται μέσω αυτών πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζονται οι συχνοί χρήστες, να διευκολύνεται η πρόσβασή τους, να συλλέγονται δεδομένα και να βελτιώνεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα Cookies προκειμένου να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες, υπηρεσίες, και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες τους. Σε τυχόν έξοδό τους ή διαγραφή τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα, τα Cookies διαγράφονται αυτόματα.

6.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα πλοήγησης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επιλέγοντας ιδία βουλήσει τα προϊόντα της αρεσκείας τους, τοποθετώντας τα στο καλάθι αγορών σε περίπτωση που θέλουν να προβούν στην αγορά τους. Στη συνέχεια, οι καταναλωτές, ακολουθώντας τα «βήματα» που τους υποδεικνύονται, πρέπει να προχωρούν στην αποστολή του αιτήματος αγοράς προς το κατάστημά μας για την επίτευξή του. Έχοντας ως γνώμονα πάντοτε την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, και με σκοπό τη διευκόλυνση των μελλοντικών αγορών τους, κατά την πρώτη τους παραγγελία έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται ως «χρήστες» του "Medisei", συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. 

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας, εμφανίζεται στον χρήστη αυτοματοποιημένο μήνυμα με τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας προς εμάς, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει. Όλα τα αιτήματα παραγγελίας των καταναλωτών παραλαμβάνονται από το κατάστημά μας με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιέχουν, με τον αντίστοιχο έλεγχο να πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας της παραγγελίας 

6.1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο αίτημα του χρήστη εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα τότε θα αποστέλλεται μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο ίδιος, όπου θα επιβεβαιώνεται η παραγγελία και θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία αυτής. Η αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων θα πραγματοποιείται εντός εύλογου χρόνου, ήτοι σε τρεις (3) με πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, βάσει και του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. 

6.2. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία  μας δύναται να επικοινωνήσει με τον «πελάτη» μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο, προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει ήδη παράσχει ο «πελάτης» κατά τη δημιουργία του αιτήματος παραγγελίας ή κατά την εγγραφή χρήστη, καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας του «πελάτη» για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή και τη μεταφορά της παραγγελίας του «πελάτη» ή και την πληρωμή και την επιστροφή των προϊόντων, είτε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που θα μπορούσε να προκύψει κατά το χρονικό διάστημα της παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημα, μέχρι και την εκτέλεση και παράδοση αυτής στον «πελάτη».

6.3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η τιμή του κάθε προϊόντος αναγράφεται δίπλα ή κάτω από κάθε προϊόν. Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το κατάστημα δικαιούται να μεταβάλλει τις τιμές των διατιθεμένων προϊόντων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των καταναλωτών, μολαταύτα δεν δικαιούται να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία κατά το χρόνο που μεσολαβεί από τη λήψη της παραγγελίας μέχρι και την πληρωμή του τιμήματος ή την εκτέλεση και παράδοση αυτής στον «πελάτη». 

7.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να εξοφλήσετε την Online Παραγγελία σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

7.1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Γίνεται δεκτή η πληρωμή των παραγγελιών με αντικαταβολή μόνο για προορισμούς εντός της Ελληνικής επικράτειας για παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.medisei.gr. Η εν λόγω υπηρεσία έχει επιβάρυνση 1,50€ για τα έξοδα αντικαταβολής. Ο «πελάτης» παραλαμβάνει το προϊόν στην πόρτα του και εξοφλεί μετρητοίς το οφειλόμενο ποσό στον συνεργάτη του καταστήματος. Ο συγκεκριμένος τρόπος εξόφλησης, δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 500€.

7.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Σε περιπτώσεις εξόφλησης με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μεταφορά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον από την ίδια την τράπεζα, διασφαλίζοντας το απόρρητο της συναλλαγής. O πελάτης θα μεταφερθεί αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της ALPHA BANK όπου και θα ολοκληρώσει την πληρωμή του. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται σε καμία περίπτωση στα συστήματα μας.

Γίνονται δεκτές πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa  και Mastercard.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Nexi e-Commerce" της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

7.3 PAYPAL

Προς διευκόλυνση των αγορών των καταναλωτών είναι διαθέσιμη και η επιλογή εξόφλησης της παραγγελίας μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της PayPal. Ενδέχεται κατά την παράδοση της παραγγελίας να ζητηθούν από τον καταναλωτή πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης.

7.4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο συγκεκριμένος τρόπος εξόφλησης είναι διαθέσιμος μόνο για παραγγελίες από και προς την Ελλάδα για παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.medisei.gr. Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία που πραγματοποίησε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς.

Απαραίτητα πρέπει να συμπληρώνεται στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του πελάτη και ο αριθμός παραγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, θα πρέπει το αποδεικτικό κατάθεσης να αποσταλεί στο [email protected] το αργότερο εντός 2 ημερών.

Εάν πραγματοποιηθεί κατάθεση σε τράπεζα διαφορετική από τις παρακάτω αναγραφόμενες, τα τυχόν έξοδα συναλλαγής βαρύνουν τον πελάτη.

Δικαιούχος: ΜΕΝΤΙ ΣΕΪ Α.Ε.

ALPHA BANK

ΙΒΑΝ: GR0901409960996002320000721

ΕΘΝΙΚΗ

ΙΒΑΝ: GR7101101750000017547052468

8. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η επεξεργασία και η παράδοση των παραγγελιών πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι παραγγελίες που υποβάλλονται έως τις 13:00μ.μ προωθούνται προς επεξεργασία την ίδια ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται Σάββατα, Κυριακές ή ημέρες Εθνικών Αργιών και Εορτών, θα επεξεργάζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται από τον συνεργαζόμενο ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει δηλώσει συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κατά την παραγγελία ή στη φόρμα εγγραφής, προκειμένου περί εγγεγραμμένου χρήστη. 

Μετά την αναχώρηση του δέματος από την Αποθήκη της εταιρείας ο καταναλωτής θα λαμβάνει ενημερωτικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, το οποίο θα περιέχει τον αριθμό αποστολής της παραγγελίας και τον σχετικό σύνδεσμο για την παρακολούθηση της πορείας παράδοσης του δέματος. 

Όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3 του παρόντος η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης ή αδυναμίας παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, για λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λπ.), αλλά πρέπει να ενημερώσει τον «πελάτη» προκειμένου ο ίδιος να δηλώσει εάν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή υπό τους νέους όρους.

8.1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η παράδοση παραγγελιών σε προορισμούς εντός Ελλάδας πραγματοποιείται μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών Speedex από Δευτέρα έως Παρασκευή, με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης που ορίζεται σε 1 έως 3 εργάσιμες. Σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ως εξής:

Για παραγγελίες άνω των 40,00 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. 

Για παραγγελίες κάτω των 40,00 ευρώ:

Τα έξοδα αποστολής είναι στα 2,50 ευρώ. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή προστίθεται επιπλέον το ποσό των 1,50 ευρώ για έξοδα αντικαταβολής.

8.2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η παράδοση παραγγελιών στους παρακάτω προορισμούς πραγματοποιείται μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών DHL από Δευτέρα έως Παρασκευή, με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης που ορίζεται σε 2 έως 5 εργάσιμες. Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ως εξής:

Για παραγγελίες άνω των 70,00 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. 

Για παραγγελίες κάτω των 70,00 ευρώ, τα έξοδα αποστολής είναι στα 14,90 ευρώ.

Αποστέλλουμε παραγγελίες στις παρακάτω χώρες:

 • Αυστρία
 • Μεγάλη Βρετανία
 • Βέλγιο
 • Μονακό
 • Βουλγαρία
 • Ολλανδία
 • Γαλλία
 • Ουγγαρία
 • Γερμανία
 • Πολωνία
 • Δανία
 • Πορτογαλία
 • Εσθονία
 • Ρουμανία
 • Ιρλανδία
 • Σλοβακία
 • Ισπανία
 • Σλοβενία
 • Ιταλία
 • Σουηδία
 • Κροατία
 • Τσεχία
 • Λετονία
 • Φινλανδία
 • Λιθουανία
 • Ελβετία
 • Λουξεμβούργο
 • Νορβηγία
 • Μάλτα
 • Άγιος Μαρίνος
 • Κύπρος
 • Λίχτενσταϊν

Έξοδα εκτελωνισμού: Οι προορισμοί παράδοσης μπορεί να ανανεωθούν. Σε κάποιες χώρες ενδεχομένως να υπάρχουν τελωνειακές επιβαρύνσεις οι οποίες αφορούν την παραγγελία σας. Δεν αναλαμβάνουμε την κάλυψη τυχόν πληρωμών που θα απαιτηθούν από το τελωνείο. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε, ούτε να προβλέπουμε τις χρεώσεις αυτές. Σας συνιστούμε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό από τις τοπικές αρχές του τελωνείου.

9.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

9.1 ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από συμβάσεις συναφθείσες εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική αγορά), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησής μας (e-shop).

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να επιστρέψει στην επιχείρηση το προϊόν που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), έχει τη δυνατότητα να ασκήσει  το δικαίωμα της υπαναχώρησης ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους και τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Δικαίωμα υπαναχώρησης έχει μόνο το φυσικό πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης. Η έννοια καταναλωτής συμπεριλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με σκοπό την προσωπική χρήση και όχι την επίτευξη των επαγγελματικών και επιχειρησιακών στόχων ή στα πλαίσια αυτών.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει σε 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο καταναλωτής  ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον καταναλωτή  παρέλαβε το προϊόν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, ο καταναλωτής δεν έχει το  δικαίωμα υπαναχώρησης σε περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν αποσφραγιστεί και χρησιμοποιηθεί, όταν πρόκειται για προϊόντα που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγείας ή υγιεινής. Συνεπώς, η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή επιστροφής προϊόντων, τα οποία διατίθενται σε σφραγισμένη συσκευασία, εφ’ όσον αυτά επιστρέφονται κατόπιν αποσφράγισής τους ή όταν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής προϊόντος, το προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο, υπό τον όρο να μην έχει αυτό αποσφραγισθεί και να ενημερωθεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

9.2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προκειμένου ο καταναλωτής να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση με ρητή δήλωση αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση [email protected]. Επίσης  παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης με την αποστολή συμπληρωμένου μέσω ταχυδρομείου ή με courier του εντύπου υπαναχώρησης που ευρίσκεται εντός της συσκευασίας που παραδίδεται στον καταναλωτή και περιέχει το προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής επιβαρύνεται  με τα έξοδα αποστολής της επιστροφής.

Στις περιπτώσεις παραλαβής προϊόντος ελλαττωματικού ή φθαρμένου ή διαφορετικού από αυτό που παρήγγειλε, ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώσει την εταιρεία αιτούμενος αντικατάστασή του ή επιστροφή χρημάτων. Στις περιπτώσεις αντικατάστασης τα σχετικά έξοδα βαρύνουν την εταιρεία.

9.3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Για να είναι επιτυχής η άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης θα πρέπει ο καταναλωτής να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε (as new). Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην φέρει κανένα σημάδι αλλοίωσης ή ζημίας. Επιπλέον, θα πρέπει να επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία συνοδευόμενο από την απόδειξη που παρέλαβε ο καταναλωτής κατά την παράδοση αλλά και από οποιοδήποτε έγγραφο συνόδευε το προϊόν μαζί με τα φερόμενα επί του προϊόντος καρτελάκια, ετικέτες ή αυτοκόλλητα.

Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων σε αποσμητικά, σκουλαρίκια, βερνίκια νυχιών.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με την αγορά των οποίων ο πελάτης έλαβε δωρεάν προϊόντα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας, θα πρέπει να επιστραφούν  και τα δωρεάν προϊόντα.

9.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα  να επιστρέψει το προϊόν είτε ταχυδρομικώς είτε με courier αποκλειστικά στη διεύθυνση MEDISEI A.E., ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: 19600. Στην περίπτωση αυτή o καταναλωτής επιβαρύνεται  με το κόστος επιστροφής.

Τα προς επιστροφή προϊόντα θα πρέπει να συσκευάζονται προσεκτικά για τη διασφάλισή τους από φθορά κατά τη μεταφορά. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής προϊόντων που παραλαμβάνονται κατεστραμμένα.

9.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν ο καταναλωτής, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία που προαναφέρθηκε, υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως Σύμβαση πώλησης, θα του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του επιστραφέντος προϊόντος, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης. Η επιστροφή χρημάτων θα λάβει χώρα με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά του προϊόντος. Σε περίπτωση εξόφλησης με αντικαταβολή ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία παρέχοντας στοιχεία λογαριασμού κατάθεσης.

Η επιστροφή χρημάτων θα λάβει χώρα, αφού εξεταστεί  λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, και ο καταναλωτής θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κινητού τηλεφώνου. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που η επιχείρηση παρέλαβε το επιστρεφόμενο προϊόν και το βρήκε κατάλληλο προς επιστροφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η επιχείρηση μπορεί  να μην προβαίνει στην επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει το προϊόν πίσω και να το εξετάσει.

Ασφαλείς Συναλλαγές
Εύκολες Επιστροφές
Δείγματα σε Κάθε Παραγγελία

Σύνδεση στον λογαριασμό σας

Νέο Μέλος;

Γίνετε μέλος και επωφεληθείτε

Το προϊόν προστέθηκε στην wishlist
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.