1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μείζον ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας αποτελεί για την εταιρεία μας σοβαρό καθήκον που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Η εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εν λόγω ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να ανταποκρίνεται στις αγοραστικές και ενημερωτικές ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από τους χρήστες τα ορθά στοιχεία αυτών, και για το λόγο αυτό, ζητείται στο τέλος της διαδικασίας συμπλήρωσης στοιχείων, να επανελέγξουν τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλουν στην εταιρεία μαζί με τη ρητή συγκατάθεση του για χρήση των συμπληρωθέντων στοιχείων. Ως εκ τούτου ο κάθε χρήστης θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στη φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα, ενώ σε περίπτωση αλλαγών ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτή Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντα ιστότοπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον εν λόγω ιστότοπο και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την εταιρεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι παρέχουν είτε κατά την πραγματοποίηση αγοράς ή/και την περιήγησή ή/και τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου, δεδομένα για τα οποία οι ίδιοι συναινούν στη χρήση τους από την εταιρεία. Το σύνολο των στοιχείων που ο χρήστης παρέχει στον ιστότοπο, εμπίπτει στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του καταναλωτή κατά την χρήση του ιστότοπου ή την πραγματοποίηση αγοράς. 

Το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι ο εκάστοτε χρήστης, έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του προς επεξεργασία των παρασχεθέντων προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή βάσει του άρθρου 7 παρ, 3  του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησή της, ενώ ταυτόχρονα η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι το ίδιο εύκολη με την παροχή της.

Όσον αφορά τη συγκατάθεση ανηλίκου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη εάν το ανήλικο έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Εάν το ανήλικο είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

Μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή  στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: MEDISEI Α.Ε., Πυθαγόρα 47, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563, Ελλάδα.

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», σχετίζεται με προσωπικές πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα στοιχεία πληρωμής  κ.λ.π., οι οποίες προσδιορίζουν την ταυτότητα του εκάστοτε χρήστη. 

3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τον όρο επεξεργασία ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά διαδοχικών πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

4. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μπορεί να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της επίσκεψής σας στο e-shop και οι ενδεχόμενες συναλλαγές που θα πραγματοποιήσετε, ενώ συγχρόνως εξυπηρετείται και ο σκοπός της πολιτικής απορρήτου.  Η προαιρετική ή υποχρεωτική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παραχωρήσετε στην εταιρεία τα στοιχεία τα οποία επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και ενδέχεται να καταστεί αδύνατη από την πλευρά της εταιρείας η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των λοιπών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τον ανωτέρω σκοπό, εν αντιθέσει η παραχώρησή τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά την επίσκεψη, περιήγηση, χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου ή/και την πραγματοποίηση αγοράς σε αυτόν μπορεί να συλλεγούν, αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν πληροφορίες και δεδομένα σας που αναφέρονται στο παρόν και συνδέονται με τα παρακάτω:

 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη 
 • Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο
 • Συναλλαγές και πραγματοποίηση αγορών
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας ή αυτών που περιηγηθήκατε πριν από εμάς
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας 
 • Υποβολή ερωτημάτων σας μέσω συμπλήρωσης φόρμας ή αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος προς εμάς
 • Δημιουργία Λίστας Αγαπημένων, υποβολή φόρμας επιστροφής προϊόντων
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως το λειτουργικό του σύστημα, τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας.

6. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για την προστασία και την ασφάλεια του παρόντα ιστότοπου κατά τις συναλλαγές σας, την πρόληψη παράνομων ενεργειών, καθώς και για λόγους στατιστικής ανάλυσης. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου: 

 • να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του ιστότοπου
 • να μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας 
 • να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συναλλαγών σας με εμάς
 • να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας και να διαχειριζόμαστε τα ερωτήματά σας
 • να υποστηρίζουμε, να αναπτύσσουμε και να διασφαλίζουμε την καλή λειτουργία του ιστότοπου 
 • να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεών σας
 • να μελετούμε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του ιστότοπου 

Θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο ή εφόσον μας έχετε παρέχει την άδεια για αυτό. Τα δεδομένα σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος και προς την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν έτσι όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και για την εξυπηρέτηση νομικών, λογιστικών ή στατιστικών σκοπών της εταιρείας. 

Με την εγγραφή σας στο newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να σας στέλνουμε τα νέα μας και τις ενημερώσεις για καινούργια προϊόντα και προσφορές. Η απεγγραφή σας μπορεί να γίνει εύκολα όποτε το θελήσετε πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του newsletter. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, κάνοντας login στο προφίλ σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή.

Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας και την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο [email protected]

Σας γνωστοποιούμε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται από την εταιρεία μας ή/και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και τη σύννομη συλλογή, χρήση και επεξεργασία. Δεν θα πουλήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Προς ενημέρωση των χρηστών, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων των χρηστών τα οποία έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία μας χωρίς πρότερη συναίνεση αυτών.

7. ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και τη διευκόλυνση των μελλοντικών τους αγορών, οι καταναλωτές μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες του e-shop κατά την πρώτη αποστολή αιτήματος παραγγελίας προς την επιχείρηση. Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης στην ειδική φόρμα παραμένουν στο σύστημα της εταιρείας μας για χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή/και για την άσκηση ή υπεράσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματος της εταιρείας. 

Ως εκ τούτου, κατά την πρώτη αποστολή του αιτήματος παραγγελίας, προτείνεται στον χρήστη να ανοίξει ένα λογαριασμό στο e-shop της επιχείρησής μας και να δημιουργήσει ένα προφίλ χρήστη στο οποίο μπορεί να εμπεριέχονται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το φύλο και η ημερομηνίας γέννησής του, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email επικοινωνίας, o προτιμώμενος τρόπος πληρωμής, προσβάσιμο με τη χρήση μοναδικών κωδικών ασφαλείας για τον κάθε χρήστη (username, password). 

Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης, δημιουργεί τη δική του μοναδική σελίδα -σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη- στην οποία καταγράφεται το ιστορικό των αγορών του, και μέσω της οποίας ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα στοιχεία του, να βλέπει το ιστορικό των αγορών του, να δημιουργεί προσωπική Λίστα 

Κατά την εγγραφή των πελατών ως εγγεγραμμένων χρηστών, οι τελευταίοι αποδέχονται να εγκατασταθούν session cookies για την αναγνώριση των ίδιων και των συναλλαγών τους, για τη δημιουργία του ιστορικού τους ως πελατών, το οποίο εμφανίζεται στην προσωπική τους σελίδα και είναι εμφανές μόνο σε αυτούς. Τα ως άνω session cookies έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση της καλύτερης διαχείρισης του προφίλ των χρηστών και των συναλλαγών τους, ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε φορά εκ νέου τα στοιχεία τους κατά την επίσκεψή τους στο e-shop. Τα session cookies διαγράφονται αμέσως μόλις ο χρήστης αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του. 

Η εκ μέρους των πελατών προσκόμιση των προσωπικών τους δεδομένων, σημαίνει ότι αυτόματα συναινούν ως προς τη χρήση των δεδομένων αυτών από τους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος για τους προαναφερθέντες λόγους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες- πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το e-shop δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μοιραστεί και να μεταβιβάσει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

Ασφαλείς Συναλλαγές
Εύκολες Επιστροφές
Δείγματα σε Κάθε Παραγγελία

Σύνδεση στον λογαριασμό σας

Νέο Μέλος;

Γίνετε μέλος και επωφεληθείτε

Το προϊόν προστέθηκε στην wishlist
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.